Lọc trà thuỷ tinh

73.870đ
99.600đ
-26%

Bộ tách trà hoa văn

203.918đ
214.650đ
-5%

Bộ ấm và tách trà hoa văn cổ

112.243đ
165.750đ
-32%

Bình lọc trà, cafe thuỷ tinh

65.019đ
132.610đ
-51%