Khay đá có nắp 12 viên

40.940đ
80.100đ
-49%

Khay mứt sứ sương 6 ngăn

268.830đ
408.030đ
-34%

Khay sứ 3 tầng

714.000đ
756.000đ
-6%

Khay 3 tầng hoa

234.900đ
304.500đ
-23%

Khay 3 tầng hoa

226.800đ
294.000đ
-23%

Hộp mứt tết có nhạc

178.923đ
279.500đ
-36%

Set 2 khay đá 7 ngăn

77.430đ
154.860đ
-50%