Khay sứ 3 tầng

688.500đ
729.000đ
-6%

Khay 3 tầng hoa

234.900đ
304.500đ
-23%